Svadbazlasky.sk - Funkcionári na svadbe v minulosti a dnes

Svadobný tip:

Dokonalé miesto pre Váš svadobný deň... Svadbavkastieli.sk


Hľadali sme šťastie a našli sme seba.
J. Lennon
Choď s tým, kto ťa má rád.
V. Hugo
Milovať znamená pozerať sa jedným smerom.
A.de Saint-Exupéry

...motto

Veríme, že na našich stránkach nájdete užitočné informácie o prípravách svadby. Nechajte sa inšpirovať...

 

Svadobní funkcionáriFunkcionári na svadbe v minulosti a dnes

Svadba sa takmer všade, ale predovšetkým v minulosti na Slovensku, vyznačovala veľkou variabilitou. Predpokladá sa, že obyčaje s ňou spojené existujú odvtedy, ako vznikli prvé inštitúcie manželstva.
Snahy o zavedenie cirkevného sobášneho obradu sa potvrdili až v roku 1563 na Tridentskom koncile. Odvtedy sa cirkevný sobáš stal jediným právoplatným spôsobom uzavierania manželstva rešpektovaný aj svetským právom. Koncom 19. storočia sa do tohto postavenia dostal civilný – občiansky sobáš, ktorý štátna moc uzákonila ako povinný v roku 1894. Nemal slávnostný charakter a považoval sa len za
„zápis u notára“. V roku 1918 nastala zmena a obe formy – cirkevná aj civilná sa stali rovnocennými.
Veľmi dôležitou súčasťou svadieb boli svadobní funkcionári. Boli to osoby poverené svadobnými rodinami vykonaním tradičných úloh zabezpečujúcich slávnostný priebeh svadby. Vystupovali ako zástupcovia oboch rodín mladomanželov, alebo ako reprezentanti vekovej skupiny – dievok, žien a mládencov, mužov. Plnili organizačné, obradové a zábavné funkcie a bez ich účasti a aktivity sa svadba nemohla konať.

Funkcionári na svadbe a ich úloha


Významnou osobou na svadbách bol starejší, ktorý usmerňoval celý priebeh svadby.
Ďalšou dôležitou postavou bol tzv. hospodár, hofmistr, šafár, stolník, hajtman alebo čopnár, ktorý mal na starosti priebeh svadobnej hostiny, usádzanie hostí, ponúkanie, ale najmä dozor nad nápojmi. Zánikom niektorých svadobných tradícií, niektoré tieto funkcie tiež zanikli, alebo ich v dnešnej dobe vykonáva starejší.
Dôležitý bol aj prvý družba, ktorý bol zástupcom ženícha i predstaviteľom mládeže. Zo ženských funkcií bola zo strany mladuchy dôležitá starejšia, ktorá ju sprevádzala a ochraňovala a prvá družica – predstaviteľka slobodných dievok. Svadobnú družinu tvorili vybrané dievky a mládenci vo funkciách družbov a družíc, ktoré sa od ostatných svadobčanov odlišovali špecifickým označením. Družice mali na hlave vence, stužky a kvety a znaky mužov boli pierka, ručníky, šatky, stuhy a palice. Na pozývanie svadobných hostí bola špeciálna funkcia – tzv. zváč.

Starejší na svadbe a jeho úlova v súčasnosti


V posledných rokoch je funkcia starejšieho na svadbe stále žiadanejšia, či už sa to týka tzv. tradičných, alebo aj moderných svadieb. Nájsť naozaj dobrého starejšieho z rodiny nie je vôbec jednoduché. Pre človeka ktorý túto svadobnú funkciu nikdy predtým neplnil, môže byť táto úloha nad jeho sily. Profesionálny starejší, by sa mal prispôsobiť každej svadbe a mal by vždy empaticky odhadnúť situáciu a vedieť ľudí zaujať a zabaviť. Podľa dopredu dohodnutého "scenára", ktorý si dohodne starejší pred svadbou s mladomanželmi, sa stará o celý priebeh a organizáciu svadby. Dobrý starejší robí všetko tak, aby mladomanželov, svadobných rodičov a blízku rodinu odbremenil od organizačných záležitostí tak, aby si všetci mohli svoju svadbu naozaj užiť a aby svadba prebiehala v pohode a dobrej nálade bez zbytočných stresov a zmätkov. V rámci svadobného programu je ideálne spojenie starejšieho a DJ ktorý sú zvyknutý pracovať spolu a vzájomne sa dopĺňajú. Avšak nikdy tieto dve funkcie nemôže plnohodnotne zastať jeden človek. Je to niečo podobné ako keby ste si objednali fotografa a kameramana v jednej osobe. V danom okamihu nedokáže robiť naraz dve veci.

Svadobné zvyky a tradície


Zvyky a tradície sú rôzne nielen v rôznych kútoch Slovenska ale aj v rôznych kútoch kraja. Každý región má niečo svoje a chvályhodné, keď si ľudia svoje zvyky zachovávajú. Najväčšie rozdiely sú asi pri polnočných zvykoch. Tanec o polnoci, ktorý sa v rôznych krajoch, rôzne nazýva, napr. venčekový, rosa, redový, vykrúcanka niekde tancuje nevesta aj ženích, niekde iba nevesta, niekde sa tancuje na valčíky a napríklad na východe Slovenska na rýchlu hudbu pri ktorej vykrútia nevestu aj muži aj ženy.
Či už svadba prebieha tradične, s odobierkami a pýtaním nevesty, začepčením, alebo moderne na americký spôsob so stretnutím ženícha a nevesty pred obradnou miestnosťou, alebo kostolom, starejší by mal byť na svadbe vždy len prínosom. Mal by pomôcť mladému páru so zvládnutím organizačných záležitostí počas ich veľkého dňa a zároveň usmerniť svadobných hostí pri presunoch, pri príchode po nevestu do rodičovského domu – pýtanie nevesty, pri príchode na sobáš, po sobáši pri gratuláciách, pri príchode na miesto svadobnej hostiny, pri usádzaní za svadobný stôl, pri prípitku, prvom mladomanželskom tanci... Okrem všetkých organizačných záležitostí má starejši za úlohu baviť hostí, previesť mladomanželov zvykmi a starať sa o to aby sa mladomanželia a svadobní hostia na svadbe dobre cítili.

Viac článkov
<